آغاز رتبه بندی ورزشکاران زورخانه ای مشهد Reviewed by Momizat on . به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای مشهد  مقدس ، پس از  برگزاری جلسه ای  با شرکت مدیران محترم زورخانه  های  مشهد  و هیئت پهلوانی و زورخانه ای مش به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای مشهد  مقدس ، پس از  برگزاری جلسه ای  با شرکت مدیران محترم زورخانه  های  مشهد  و هیئت پهلوانی و زورخانه ای مش Rating: 0

آغاز رتبه بندی ورزشکاران زورخانه ای مشهد

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای مشهد  مقدس ، پس از  برگزاری جلسه ای  با شرکت مدیران محترم زورخانه  های  مشهد  و هیئت پهلوانی و زورخانه ای مشهد مقدس مقرر  شد  رتبه  بندی  ورزشکاران زورخانه ای صورت پذیرد . در این راستا رتبه بندی دو زورخانه پدافند هوایی  و همچنین کارگران انجام  شده  و مقرر گردید  ۱۱/۱۰/۹۶ رتبه بندی ورزشکاران زورخانه شهید احمدی مشهد صورت پذیرد  .

لذا از  کلیه اشخاصی که  درخواست رتبه  جدید  را  به مدیر زورخانه اعلام نموده بودند دعوت می شوند در ساعت ۶  بعد از ظهر در زورخانه  شهید احمدی جهت  آزمون های  لازم  حضور به هم رسانند .

با احترام

روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه ای مشهد  مقدس

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق قانونی و مدنی مربوط به فراگستر می باشد . استفاده از مطالب این سایت بدون اجازه فراگستر ممنوع می باشد . توسط بیگ تم

بازگشت به بالا