انتصاب جناب حاج احمد ممنون به عنوان بازرس باشگاه های باستانی مشهد Reviewed by Momizat on . امروز 1396/5/2 طی احکامی از طرف رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای مشهد مقدس جناب آقای حاج مهدی حیدری منش ، آقایان حاج محمد کارگر بردسکن بعنوان مدیر زورخانه شهداء م امروز 1396/5/2 طی احکامی از طرف رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای مشهد مقدس جناب آقای حاج مهدی حیدری منش ، آقایان حاج محمد کارگر بردسکن بعنوان مدیر زورخانه شهداء م Rating: 0

انتصاب جناب حاج احمد ممنون به عنوان بازرس باشگاه های باستانی مشهد

امروز ۱۳۹۶/۵/۲ طی احکامی از طرف رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای مشهد مقدس جناب آقای حاج مهدی حیدری منش ، آقایان حاج محمد کارگر بردسکن بعنوان مدیر زورخانه شهداء مشهد و حاج احمد آقای ممنون بعنوان رئیس بازرسی زورخانه های مشهد مقدس انتصاب شده و احکام آنان در باشگاه شهداء توسط پیشکسوتان به نامبردگان اهداء شد

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق قانونی و مدنی مربوط به فراگستر می باشد . استفاده از مطالب این سایت بدون اجازه فراگستر ممنوع می باشد . توسط بیگ تم

بازگشت به بالا