دومین سالگرد پدر کشتی استان خراسان مرحوم(( حاج کریم محمدیان)) Reviewed by Momizat on . روز جمعه 1395/11/8 همزمان با دومین سالگرد پدر کشتی استان خراسان مرحوم (( حاج کریم محمدیان )) مجلس یادبود و بزرگداشت ایشان از سوی شاگردان و دوستان در باشگاه شهید روز جمعه 1395/11/8 همزمان با دومین سالگرد پدر کشتی استان خراسان مرحوم (( حاج کریم محمدیان )) مجلس یادبود و بزرگداشت ایشان از سوی شاگردان و دوستان در باشگاه شهید Rating: 0

دومین سالگرد پدر کشتی استان خراسان مرحوم(( حاج کریم محمدیان))

1027

روز جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۸ همزمان با دومین سالگرد پدر کشتی استان خراسان مرحوم (( حاج کریم محمدیان )) مجلس یادبود و بزرگداشت ایشان از سوی شاگردان و دوستان در باشگاه شهید چمران برگزار می گردد. یادش گرامی و روحش قرین رحمت باد.

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق قانونی و مدنی مربوط به فراگستر می باشد . استفاده از مطالب این سایت بدون اجازه فراگستر ممنوع می باشد . توسط بیگ تم

بازگشت به بالا