آغاز رتبه بندی ورزشکاران زورخانه ای مشهد

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای مشهد  مقدس ، پس از  برگزاری جلسه ای  با شرکت مدیران محترم زورخانه  های  مشهد  و هیئت پهلوانی و زورخانه ای مشهد مقدس مقرر  شد  رتبه  بندی  ورزشکاران زورخانه ای صورت پذیرد . در این راستا رتبه بندی دو زورخانه پدافند هوایی  و همچنین کارگران انجام  شده  و مقرر گردید  11/10/96 رتبه بندی ورزشکاران زورخانه شهید احمدی مشهد صورت پذیرد  . لذا از  کلیه اشخاصی که  درخو ...

ادامه نوشته

کلیه حقوق قانونی و مدنی مربوط به فراگستر می باشد . استفاده از مطالب این سایت بدون اجازه فراگستر ممنوع می باشد . توسط بیگ تم

بازگشت به بالا